การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕