การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนราชินีบูรณะ

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนราชินีบูรณะ

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ โรงเรียนสิรินธรราชIวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนราชินีบูรณะ) ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมีนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)