การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนราชินีบูรณะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุม 100 ปี