การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชินีบูรณะส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุม 1