การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ค่ายบ้านเสธ์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ จังหวัดราชบุรี