การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การอยู่ค่ายพักแรมสมาชิกเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2566 ณ ค่ายบ้านเสธ์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ จังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการดำเนินกิจกรรม