การอบรมพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ) และมีคณะผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา