การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ ปี 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน

การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ ปี 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน

ครูและนักเรียนสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนราชินีบูรณะ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม เข้ารับการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ ปี 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ