การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 469 คน โดยมีพระมหาอาจริยพงษ์สิรินธโร เป็นผู้อ่านสารแม่กองธรรมสนามหลวง และว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม 100 ปี