การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสภานักเรียนตามปฏิญญาเพชรประดู่

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสภานักเรียนตามปฏิญญาเพชรประดู่

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสภานักเรียนตามปฏิญญาเพชรประดู่ของนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ประธานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และนายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทาน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย  วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี วานิชไชยวรรณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม