การร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

การร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

นางจินดา จันทร์อุบล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม