การรับมอบรางวัลการจัดสอบ TOEFL Junior (CEFR A1-B2) มูลค่า 18,000 บาท จากบริษัท พัฒนปราชญ์ จำกัด

การรับมอบรางวัลการจัดสอบ TOEFL Junior (CEFR A1-B2) มูลค่า 18,000 บาท จากบริษัท พัฒนปราชญ์ จำกัด

นายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ รับมอบรางวัลการจัดสอบ TOEFL Junior (CEFR A1-B2) มูลค่า 18,000 บาท จากบริษัท พัฒนปราชญ์ จำกัด โดยมีนักเรียนเข้ารับการจัดสอบ TOEFL Junior (CEFR A1-B2) จำนวน 10 คน