การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ ในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ ในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ ในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน