การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

การประชุมผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566