การบรรยายธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ประจำปี พ.ศ.2565

การบรรยายธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ประจำปี พ.ศ.2565

การบรรยายธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครปฐม ตามโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และโรงเรียนเรียนราชินีบูรณะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 503 คน ร่วมโครงการวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม 100 ปี