การตรวจความพร้อมโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การตรวจความพร้อมโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การตรวจความพร้อมโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุม 100 ปี