การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โดยโรงพยาบาลนครปฐมร่วมกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โดยโรงพยาบาลนครปฐมร่วมกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โดยโรงพยาบาลนครปฐมร่วมกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 25 พฤษภาคม 2565