ติดต่อเรา

โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ที่ตั้ง 9 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Tel. 034 254168 หรือ 034 258345 , Fax. 034 258456 , E:mail: information@rn.ac.th