ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชินีบูรณะ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชินีบูรณะ “เป็นรูปมงกุฎหน้านาง ด้านในเป็นตัวย่อ ร.ณ.”