ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็ว โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็ว โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบำรุง  เสียงเพราะดี รอง ผอ.รก.สพม.9 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ..Vedic  Mathmatics…ณ  โรงเรียนราชินีบูรณะ  ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 61 โรงเรียน