ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (Smart Class) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

DSC_0568
6/2/2560 16:01:56
Size (KB)  :  1,606 KB
DSC_0573
6/2/2560 16:03:04
Size (KB)  :  1,317 KB
DSC_0576
6/2/2560 16:04:50
Size (KB)  :  1,429 KB
DSC_0581
6/2/2560 16:11:02
Size (KB)  :  1,448 KB
DSC_0590
6/2/2560 16:18:42
Size (KB)  :  1,466 KB
DSC_0594
6/2/2560 16:19:14
Size (KB)  :  1,480 KB
DSC_0605
6/2/2560 16:23:02
Size (KB)  :  1,722 KB
DSC_0618
6/2/2560 16:32:08
Size (KB)  :  1,628 KB
DSC_0630
6/2/2560 16:34:50
Size (KB)  :  1,710 KB
DSC_0678
6/2/2560 17:25:56
Size (KB)  :  1,618 KB
DSC_0793
6/2/2560 18:53:18
Size (KB)  :  1,679 KB
DSC_0798
6/2/2560 18:54:26
Size (KB)  :  1,619 KB
DSC_0808
6/2/2560 19:03:42
Size (KB)  :  1,638 KB
DSC_0809
6/2/2560 19:03:44
Size (KB)  :  1,596 KB
DSC_0818
6/2/2560 19:06:44
Size (KB)  :  1,574 KB
DSC_0829
6/2/2560 19:08:46
Size (KB)  :  1,795 KB
DSC_0840
6/2/2560 19:17:30
Size (KB)  :  1,465 KB
DSC_0868
6/2/2560 19:28:36
Size (KB)  :  1,267 KB
DSC_0869
6/2/2560 19:28:42
Size (KB)  :  1,257 KB
DSC_0876
6/2/2560 19:29:16
Size (KB)  :  1,680 KB
DSC_0902
7/2/2560 8:56:00
Size (KB)  :  1,631 KB
DSC_0908
7/2/2560 9:00:06
Size (KB)  :  1,779 KB
DSC_0911
7/2/2560 9:03:22
Size (KB)  :  1,374 KB
DSC_0921
7/2/2560 9:08:26
Size (KB)  :  1,386 KB
DSC_0933
7/2/2560 9:22:16
Size (KB)  :  1,795 KB
DSC_0941
7/2/2560 9:26:46
Size (KB)  :  1,612 KB
DSC_0949
7/2/2560 9:39:36
Size (KB)  :  1,711 KB
DSC_0968
7/2/2560 10:30:00
Size (KB)  :  1,655 KB
DSC_0975
7/2/2560 10:31:06
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0982
7/2/2560 10:31:34
Size (KB)  :  1,742 KB
DSC_0989
7/2/2560 10:34:46
Size (KB)  :  1,825 KB
DSC_1008
7/2/2560 10:41:28
Size (KB)  :  1,662 KB
Pages:     1 2 3 4