ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

การประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คลิกดูภาพกิจกรรม ประกวดมารยาท ม.1 |  ประกวดมารยาท ม.2

นักเรียนทุนพระราชทาน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย

นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำนักเรียนทุนพระราชทาน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ราชินีบูรณะ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

+ สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อ่านข่าวทั้งหมด →

ขอแสดงความยินดีกับนายสรรค์ธยา เส็งสาย เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎ์วราราม

ขอแสดงความยินดีกับนายสรรค์ธยา เส็งสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎ์วราราม อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม ในวันนี้ 28 ธันวาคม 2559  คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 คลิกดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรมจาก Facebook

ขอแสดงความยินดีกับนางรุ่งยินดี สมบูรณ์ เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองห้อง

ขอแสดงความยินดีกับนางรุ่งยินดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองห้อง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม ในวันนี้ 26 ธันวาคม 2559 คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีประดับสายเกียรติยศ สมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  พิธีประดับสายเกียรติยศ สมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ อ่านข่าวทั้งหมด →

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ รุ่งยินดี สมบูรณ์ และรองผู้อำนวยการ สรรค์ธยา เส็งสาย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองผู้อำนวยการ รุ่งยินดี สมบูรณ์ และรองผู้อำนวยการ สรรค์ธยา เส็งสาย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองห้อง และโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ตามลำดับ โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำดีเพื่อพ่อ

  สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะ เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อ่านข่าวทั้งหมด →

ขอแสดงความยินดีกับทีมละครสั้นภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนราชินีบูรณะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้น ม. 5/7 เป็นตัวแทน ทีมโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ในกิจกรรมประจำปี 2559 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 อ่านข่าวทั้งหมด →

นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  คลิกดูภาพกิจกรรม
Powered by Tempera & WordPress.