ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะ พิธีมอบตัว พิธีประดับเข็มราชินีบูรณะ และพิธีรับขวัญ

พิธีถวายราชสักการะ พิธีมอบตัว พิธีประดับเข็มราชินีบูรณะ และพิธีรับขวัญ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ...

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 57 (พ.ศ.2561-2562)

+ ด่วน !! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ 3 เมษายน จนถึง 7 มิถุนายน 2560 กับโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น...

กิจกรรมยุวกุลสตรีศรีราชินีฯ ครั้งที่ 10

กิจกรรมยุวกุลสตรีศรีราชินีฯ ครั้งที่ 10 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพจากครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ราชินีบูรณะ 4.0

การพัฒนาคุณภาพจากครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ราชินีบูรณะ 4.0 ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) และโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้(School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลักษณ์นารา ศรีสุขสวัสดิกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่ง

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลักษณ์นารา ศรีสุขสวัสดิกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : ครูสุธาวี...

การรับมอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนราชินีบูรณะกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับมอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนราชินีบูรณะ เรื่อง การสรรหาผู้เช่าสถานที่ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปี 2560

ประกาศโรงเรียนราชินีบูรณะ เรื่อง การสรรหาผู้เช่าสถานที่ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียด
Powered by Tempera & WordPress.