ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ

โรคซิก้า   โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน

การตรวจสุขภาพและทดสอบสรรถภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพและทดสอบสรรถภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ทำการตรวจสุขภาพในวันที่ 29-30 มิถุนายนและวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และทดสอบสรรถภาพในวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตัวอย่างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

+ คลิกที่นี่เพื่อไปยังคลังกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” [คลิก]

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://courseware.sc.chula.ac.th/online/

การอบรม Google Apps for Education

+ วันนี้ที่ 14 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมภายใน “Google Apps for Education” ให้กับครูในกลุ่มสาระ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (ยกเว้น

คลังความรู้ที่ ICONOSQUARE

+ คลังความรู้น่าสนใจมากมาย ผ่านหน้าเว็บไซต์ ICONOSQUARE [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์]

ระเบียบของโรงเรียน และระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2559

+ ระเบียบของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ว่าด้วยงานปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 + [คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด] <img class="alignnone size-medium wp-image-1144" src="http://i0.wp.com/www.rn.ac.th/main/wp-content/uploads/2015/05/rn_uniform_rule_a.jpg?resize=300%2C193"

เว็บเพจน่าสนใจจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 + ลิ๊งค์เว็บเพจที่น่าสนใจจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ + [หมายเหตุ : เว็บเพจเหล่านี้แสดงผลได้ดีกว่าด้วย Internet Explorer]   –

มาสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย WordPress กันเถอะ

  + ละจากเฟสบุคบ้าง … วันนี้เรามาเรียนรู้และสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ ด้วย WordPress กันเถอะ