ประกาศผลการคัดเลือกม.1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ [คลิก]

ประชาสัมพันธ์ [2] :

+ 31 มีนาคม 2558 : ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนชั้น ม. 1 – ม. 6 / พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีอำลาครู (ภาคเช้า)/ “วันนัย … แห่งความทรงจำ” สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 เวลา 17.00 – 21.00 น. (ภาคค่ำ)

+ ขอเชิญชวนนักเรียนราชินีบูรณะทุกคน (เน้นวิทยาศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ [1]

+ สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่นี้ Google Chrome จะสามารถแสดงผลได้ดีที่สุด

+ เว็บหลัก www.rn.ac.th เริ่มใช้งานได้แล้ว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะการรับสมัครนักเรียนใหม่ และการประกาศผลการคัดเลือก แต่การแสดงผลอาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก … ส่วนเว็บย่อยฝ่ายงาน และกลุ่มสาระ โปรดอดใจรออีกสักนิด อย่างไรก็ตามเว็บสำรองwww.rachineeburana.net ยังคงให้บริการอยู่เหมือนเดิมควบคู่ ไปกับเว็บหลักของโรงเรียน …

ราชินีฯน่ารู้

ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน : สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ ให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร เป็นผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียน และ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินีบูรณะ” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2462

ปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะ จัดการศึกษาเป็นแบบหญิงล้วนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชินีบูรณะได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 90 ปีแล้ว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World … อ่านเพิ่มเติม