ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วยคุณลุงประสบอุบัติเหตุ

ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนจำนวน 4 คน คือ 1. ด.ญ. ปาริชา โพธิ์สีดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 2. ด.ญ. ภัทรวดี หาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4...

งานเปิดบ้าน “๙๘ ปี ราชินีบูรณะ เชิดชูคุณธรรม ล้ำหน้าวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดงาน Open House  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม

Open House “98 ปี ราชินีบูรณะ”

  + กำหนดการเปิดบ้าน “98 ปี ราชินีบูรณะ เชิดชูคุณธรรม ล้ำหน้าวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 31 มกราคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม การทำอาหาร : น้ำพริก...

กิจกรรมเปิดบ้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรม งาน”เปิดบ้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์”ที่ คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเรียงความ...

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน Smart Class ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

+ ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน Smart Class มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ WESTGATE เซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี คลิกดูภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เนื่องในวัน The day of discovery ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร

นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลจากการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวัน The day of discovery ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวัน...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรีียนวัดไผ่ล้อม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMART CLASS)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด + +  เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร นักเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Smart Class) ในวันนี้ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

   นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเหรียญจากการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล นักเรียนชั้น ม.4/10 ได้รับ2เหรียญเงินจากประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมหญิง การแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม 2560 ณ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตะวัน เจียมวีระบรรยง ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ตะวัน เจียมวีระบรรยง นักเรียนชั้น ม.4/10 ได้รับ 1 เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง การแข่งขันแบดมินตันกีฬา กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560  “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม 2560...

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2560

นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นำคณะครูและสมาชิกยุวกาชาดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ยุวกาชาดแข่งขันตอบปัญหา ประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะครูนำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนราชินีบูรณะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่และเงินรางวัล  1000  บาท เข้าร่วมประกวดวาดภาพ และทักษะคหกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  คลิกดูภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายดิลก อภิรักษ์ขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 30 ปี...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

+ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา ไข่นาค (นักเรียนห้องเรียนสมาร์ทคลาส ม. 5/1) ที่ได้รับทุนเต็มไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ [AFS] ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ....
Powered by Tempera & WordPress.