ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตามปณิธานความดีปีมหามงคล

รองผู้อำนวยการธีรวัจน์  ตุ้มทอง รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมตามปณิธานความดีปีมหามงคล ของสำนักงานจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม

เด็กหญิงกาญจนา ว่องไว นักเรียนรร.ราชินีบูรณะ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

เด็กหญิงกาญจนา  ว่องไว ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจากจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรม จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกันจัดกิจกรรม จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ คลิกดูภาพกิจกรรม

นางสาวลักษ์นารา ม. 6/7 และ ด.ญ. จงกลรัตน์ ม. 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “เวทีคนเก่ง”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชีนีบูรณะที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการแข่งขันในรายการ “เวทีคนเก่ง” ออกอากาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.25 – 17.55 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 นางสาวลักษ์นารา ม. 6/7 และ ด.ญ. จงกลรัตน์ อ่านข่าวทั้งหมด →

สพม. 9 จัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

สพม.9 จัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรพร สมบูณ์วงศ์ และคุณครูผู้เกษียณโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คลิกดูภาพกิจกรรม

นางสาวจิตราพร แตงแดง เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

นางสาวจิตราพร แตงแดง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกดูภาพกิจกรรม
Powered by Tempera & WordPress.