ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

การอบรม “วินัยและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนทางราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายทบทวน ชำนาญค้า

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “วินัยและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนทางราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายทบทวน ชำนาญค้า นิติกรชำนาญการพิเศษ กน.สพร.สพฐ. วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตอาคาร...

โครงการพระราชดำริ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2560 

โรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโรงเรียนราชินีบูรณะ

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

การอบรมภาษาอังกฤษ “English for Communication”

ครูคณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Communication” ให้กับบุคลากรของโรงเรียนราชินีบูรณะ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ คลิกชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Google Application)”

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Google Application) วันที่ 7-8 มีนาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 451 อาคาร 4...

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนราชินีบูรณะ

คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนราชินีบูรณะ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คลิกดูภาพเพิ่มเติม + – [คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม]

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการกับองค์การยูเนสโก (UNESCO)

นายสุริยา  ชิณณธพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับ องค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ภูฏาน อินเดีย...

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560 แล้ว

   + จำหน่ายแล้ว !! … ระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 –...

กำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Powered by Tempera & WordPress.