ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชินีบูรณะ : Welcome to Rachineeburana School

Bienvenue à l'école Rachineeburana

การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวณัชชา  โสภากุล และนางสาวพรปวีณ์  ม่วงพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานพุ่มสักการะ (ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ... อ่านข่าวทั้งหมด

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Science 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sakura Science 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ หมื่นสุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่ว... อ่านข่าวทั้งหมด

งานเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

งานเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาปร... อ่านข่าวทั้งหมด

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา... อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนราชินีบูรณะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด

การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นักเรียนชมรมศิลปการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี... อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คุณครูนิสิต มาสมบูรณ์ และคุณครูชนะ ณ วังขนาย นำนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกันทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ... อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คุณครูมรกต  ตุลพงศารักษ์ นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ... อ่านข่าวทั้งหมด
Powered by Tempera & WordPress.