ที่ตั้งโรงเรียนราชินีบูรณะ 1                                                                                      ออกแบบโดย ครูธนา เทศทอง