ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [1]

+ 26 มิถุนายน 2559 : การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 56 (ปี พ.ศ. 2560 - 2561) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 16 มิถุนายน 2559 : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ พานดอกไม้ พานธูปเทียน]
+ 9 มิถุนายน 2559 : ประธานบริษัทยามากิประเทศญี่ปุ่น ประธานบริษัทไทยยามากิ ประเทศไทย และบุคลากรบริษัทไทยยามากิ เดินทางมา มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครปฐม จำนวน 90 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ทุนดังกล่าว มอบให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 9 มิถุนายน 2559 : คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนราชินีบูรณะ ร่วมถวายพระพร เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ขึ้นครองราชครบ 70 ปี [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 5 มิถุนายน 2559 : การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560 - 2561) ณ ศุนย์ประสานงาน การรับสมัครและสอบ AFS นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ มีนักเรียนมาสมัครสอบ จำนวน 197 คน  เป็นนักเรียนจาก โรงเรียน ราชินีบูรณะ 55 คน [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 4 (และ 11) มิถุนายน 2559 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "STEM Education" ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่ง เสริม ความสามารถพิเศษ ทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/ 2 โดยได้รับความกรุณาจาก อ. มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง อ. เจษฎา เนตรสว่างวิชา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง และ อ. จินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ (ภาพเหล่านี้เป็นภาพจากกิจกรรม ภาคเช้าเท่านั้น) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 3 มิถุนายน 2559 : กิจกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ... วันนี้ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นครั้งแรกของกิจกรรมการติวความรู้ภาษาอังกฤษ (และทุกๆวันศุกร์ในคาบกิจกรรม) เพื่อ (สำหรับนักเรียนบางคน) เตรียมตัวสอบวัดความรู้ภาษา อังกฤษ TOEIC และสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ด้วยความสนใจ อยากเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สมาชิกส่วนใหญ่คือนักเรียนห ้อง 5/7 (ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส) และนักเรียนห้อง 6/7 (ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และศิลป์ญี่ปุ่น) ... ขอขอบคุณ อ. Luz Bulawin Darantinao อ. ชาวฟิลิปปินส์ (สอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นสมาร์ทคลาส ราชินีบูรณะ) ที่ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลามาติวความรู้ภาษาอัง กฤษนี้ให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่นเพื่อชมอัลบั้มภาพ 2]
+ 10 - 11 พฤษภาคม 2559 : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการ "หนึ่งในราชินีฯ " ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 1] / [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2]
+ 6 พฤษภาคม 2559 : ช่วงบ่าย นักเรียนระดับชั้น ม. 6 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับหนังสือเรียน [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 6 พฤษภาคม 2559 : ช่วงเช้า นักเรียนระดับชั้น ม. 3 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับหนังสือเรียน [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 5 พฤษภาคม 2559 : ช่วงบ่าย นักเรียนระดับชั้น ม. 2 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับหนังสือเรียน [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 5 พฤษภาคม 2559 : ช่วงเช้า นักเรียนระดับชั้น ม. 2 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับหนังสือเรียน [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ "ยุวกุลสตรีศรีราชินีฯ" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ] / [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2]
+ 20 เมษายน 2559 : เบื้องหน้าเบื้องหลังการบันทึกเทปการแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง โดยตัวแทนคนเก่งของเราราชินีบูรณะ ลักษณ์นารา ศรีสุขสวัสดิกุล (ม. 5/7) และ จงกลรัตน์ พิสิฐนวกุล (ม. 2/8) ประชันกับนักเรียนจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย : ผลการแข่งขัน เราได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้คะแนน 490 เป็นอันดับ 2 ของสายที่ 2 คู่กับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ [ติดตามชม เชียร์ ให้กำลังใจเราได้ในรายการเวทีคนเก่ง ซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 17.25 - 17.55 น.] [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ] / [คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวีดีโอบนยูทูบ]
+ 18 เมษายน 2559 : บรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับระดับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [18 - 22 และ 25 - 29 เมษายน 2559] ห้อง 1/1 - 1/12 ทุกคน ... ก้าวแรกเป็นก้าวสำคัญในทุกๆเรื่อง ขอนักเรียนทุกคนจงตั้งใจทำให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่พ่อแม่ของเราให้ทุนเริ่มต้น [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 13 เมษายน 2559 : โรงเรียนราชินีบูรณะร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยร่วมมือกับเทศบาลนครปฐม ส่งวงโยธวาทิต และขบวนนักเรียนแต่งตัวสวยงาม ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ นครปฐม ปี 2559 ... [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพขบวนแห่ของทุกหน่วยงาน องกร และชุมชน]
+ 10 เมษายน 2559 : บรรยากาศวันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2559 ... [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 9 เมษายน 2559 : บรรยากาศวันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2559 ... [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 3 เมษายน 2559 : บรรยากาศวันประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ... ถึงแม้บรรยากาศจะไม่คึกคักนัก เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนักเรียนชั้น ม. 1 แต่ก็เป็นอีกก้าวชีวิตที่สำคัญยิ่ง ... [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 2 เมษายน 2559 : บรรยากาศวันประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ... บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก รอยยิ้ม และความสุข [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 31 มีนาคม 2559 : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 27 มีนาคม 2559 : การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสอบคัดเลือกรวมคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 26 มีนาคม 2559 : การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสอบคัดเลือกรวมคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 20 มีนาคม 2559 : วันแรกของการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และวันนี้เป็นวันที่น้อง-พี่ มีโอกาสได้แสดงความรัก ความผูกพัน หนึ่งในราชินีฯ ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ม. 5 ได้จัดพิธีบูมส่งพี่ ร.ณ. รุ่น 97 อย่างอบอุ่น ซาบซึ้งใจ ... แล้วเราจะพบกันใหม่ ... [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 1] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 2]
+ 25 กุมภาพันธ์ 2559 : คณะครูนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 25 กุมภาพันธ์ 2559 : เวทีนำเสนอผลงานนักเรียนราชินีบูรณะ (Symposium) รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : กิจกรรมโครงการร้อยดวงใจภักดีชาวราชินีฯ ทำดีถวายพ่อหลวง และพี่ ม. 5 บูมส่งน้อง ม. 3 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : การแสดงระบำหน้ากากเกาหลี (การแสดงพื้นบ้านของประเทศเกาหลี) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 (ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น) ... การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฎศิลป์ [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 12 กุมภาพันธ์ 2559 : โรงเรียนจัดงาน "วันประกาศเกียรติคุณ" สำหรับนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้กระทำความดี สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนราชินีบูรณะของเรา [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 31 มกราคม 2559 : โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
[คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 27 มกราคม 2559 : ชาวฝรั่งเศส นำโดย Jacques MORVAN, หลานชาย Johan MORVAN เพื่อนของหลานชาย Nathan DESTRIBOIS และเพื่อนของ Jacques สามี-ภรรยา Jean-Pierre และ Marie Nic ANDRE แวะมาเยี่ยม พบปะ พูดคุย กับนักเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]
+ 24 มกราคม 2559 : นักเรียนชั้น ม. 4/7 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 23 คน และนักเรียนชั้น ม. 5/7 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 24 คน เข้าทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF A1 และ DELF A2 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วันที่ 21 มกราคม อ. มนัส หรั่งเทศ ให้ความกรุณา มาติวเข้มความรู้ทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศส ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 จำนวน 47 คน เพื่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF A1 และ DELF A2 ในครั้งนี้) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2560 [1]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [2]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2558

ภาพกิจกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เว็บไซต์ www.rachineeburana.net/main

จัดทำโดย เกรียงไกร ทองชื่นจิต