ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2558

+ ปฎิทินโรงเรียน ปี 2559 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชม]
+ 30 ธันวาคม 2558 : วันนี้โรงเรียนงดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (31 ธันวาคม 2558) และจัดกิจกรรมสังสรรค์ ฉลองส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2558 -2559 ให้กับนักเรียน ... มีการแสดงบนเวที และมีคอนเสิร์ท ... พร้อมกับการสังสรรค์กัน ของนักเรียนแต่ละห้อง ... ตอนค่ำ เป็นการสังสรรค์กันของ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 2] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 3]
+ 25 - 27 ธันวาคม 2558 : ยุวกาชาด และเนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 2] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 3] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 4] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 5] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 6] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 7] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 8]
+ 24 ธันวาคม 2558 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดสัปดาห์วันคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2558 โดยในตอนเข้าแถวเช้า ของวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม มีการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันคริสต์มาส และ วันที่ 24 ธันวาคม มีกิจกรรมหน้าแถว และกิจกรรม ระหว่างเวลา 11.00 น. - 12.40 น. [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพอัลบั้ม 2]
+ 21 ธันวาคม 2558 : โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับเชิญให้ไปจัดบูท แสดงผ้าทอมือลายทวารดี ณ อุทธยานการอาชีพชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา และเปิดร้านค้าภัทรพัฒน์ [คลิกที่ภาพเพื่อชมรายละเอียดทั้งหมด] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 5 ธันวาคม 2558 : ตัวแทนครู และ นักเรียนราชินีบูรณะ ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่อง สักการะจากพระราชวังสนามจัน ทร์ มายังบริเวณพิธีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ และร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรษา [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 4 - 6 ธันวาคม 2558 : นักเรียนระดับชั้น ม. 5 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ภายในโรงเรียน : สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา เดินจงกรม ทำบุญใส่บาตร และบรรยายพิเศษ ธรรมมะในการดำเนินชีวิตในต่างแดน โดยวิทยากร คุณโจนาส ... คืนวันที่ 5 ธันวาคม ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 4 ธันวาคม 2558 : คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพ่อ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 29 พฤศจิกายน 2558 : เหมือนเช่นทุกปี นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนราชินีบูรณะ ไปร่วมชมนิทรรศการ และแข่งขัน ในกิจกรรมประจำปี ภาษาฝรั่งเศส ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ... ในปีนี้นอกจากร่วมแข่งขันและชมนิทรรศการแล้ว นักเรียนจากโรงเรียนเรา 2 คน เป็นตัวแทนของศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง แต่งชุดประจำแคว้นฝรั่งเศส ร่วมร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 25 พฤศจิกายน 2558 : เทศบาลนคร นครปฐม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครปฐม และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณคลองเจดีย์บูชา หน้าวัดพระงาม ... โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมขบวนแห่ และประกวดกระทงประเภทสวยงาม เหมื่อนดั่งทุกปี [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 10 พฤศจิกายน 2558 : นักเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม. 4/7, ม. 5/7 และ ม. 6/7 ไปร่วมแข่งขัน และชมนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส "Le film français, ça vous dit ?" ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ... ผลการแข่งขัน เราได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส การแข่งขันบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส และรางวัลที่ 3 ในการประกวดเครื่องแต่งกายตัวละคร จากภาพยนต์ฝรั่งเศส [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 20 ตุลาคม 2558 : ทุกวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดงานวันพระพันปีหลวง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อวางพวงมาลาสักการะ และเพื่อมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิต่างๆ จากผู้ใหญ่ใจบุญ และจากครู ให้แก่นักเรียนจำนวน 144 ทุน ... พิเศษในปีนี้ โรงเรียนทำพิธีมอบรถตู้จำนวน 2 คัน ให้กับโรงเรียนในเขตสหวิทยารมณียา ได้แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 3 ตุลาคม 2558 : อ. สมหวัง เลี้ยงอำนวย (อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย) มาติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง เพื่อเตรียมตัวสอบ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 51 คน โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. ... เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่น ความเอื้ออาทร การถ่ายทอดความรู้ให้เต็มกำลังความสามารถ นักเรียนสามารถสอบถามได้อย่างเป็นกันเอง และยังสามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาได้อีก หากไม่เข้าใจ ... ขอขอบคุณอาจารย์สมหวัง สำหรับความรู้ และทุกสิ่งที่อาจารย์นำมามอบให้แก่นักเรียนทั้ง 51 คนในวันนี้ และขอให้นักเรียนที่มารับการติว ในวันนี้ประสบความสำเร็จทุกคน ... [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 11 กันยายน 2558 : ฝ่ายบุคคล โดยครูธีระรัฐ ทองบุญมา และคณะกรรมการนักเรียน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนนำเงินทำบุญจากนักเรียนราชินีบูรณะ จำนวน 21,620.50 บาท ไปถวายเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนไถ่ชีวิต โค กระบือ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 11 กันยายน 2558 : นักเรียนชั้น ม. 6 รับการติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ โดยครูสมศรี [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 26 - 27 สิงหาคม 2558 : กิจกรรมกีฬาสี "ราชาวดีเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2558 [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ 1] / [คลิกที่นี่ี่เพื่อชมภาพ 2] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ 3] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ 4] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ 5] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ 6] / [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ 7]
+ 22 สิงหาคม 2558 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 530 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ 11 สิงหาคม 2558 : โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2558) ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น. [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
+ 31 กรกฎาคม 2558 : โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน จากพระราชวังสนามจันทร์ ไปถวาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดยนักเรียนระดับชั้น ม. 5/1 - 5/12 ... (ภาพท้ายอัลบั้ม เป็นภาพ แม่นกเฝ้าระวังภัยให้ลูกน้อยที่กำลังหัดบิน ... ภาพน่ารักๆในวันมงคลเช่นนี้ อดไม่ได้ที่จะ เก็บมาฝาก : ถ่ายจากบริเวณตั้งแถวขบวนแห่เทียน) [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมภาพ] [คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ และคลิปวีดีโอจากอีกเว็บไซต์หนึ่ง]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ 29 กรกฎาคม 2558 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการอนุรักษ์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาส วันภาษาไทยแห่งชาติ [คลิกที่ภาพ หรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ 1
+ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง (นครปฐม) ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ นำนักเรียนชั้น ม. 4/7, 5/7 และ ม. 6/7 จำนวน 40 คน ไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส "Journées du français 2015" ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆอีก 12 โรงเรียน จากจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 166 คน ครูและวิทยากรอีก 24 คน ณ เพชรไพลิน รีสอร์ท อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ... ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง บรรลุเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสอบ วัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส [Delf A1 และ A2] ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สู่สากล [คลิกที่นี่หรือที่ภาพ เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 1] [คลิกที่นี่ เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2]
คลิกเพื่อชมอัลบั้มภาพ 1
+ 16 กรกฎาคม 2558 : สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น โดยนักเรียนชั้น ม. 4/7, 5/7 และ 6/7 ... เนื่องในวันทานาบาตะของประเทศญี่ปุ่น (7 กรกฎาคม) และเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส (14 กรกฎาคม) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ 21 มิถุนายน 2558 : การสอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 55 ปี 2558 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ 20 มิถุนายน 2558 : การประชุมปฎิบัติการเพื่อการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ 11 มิถุนายน 2558 : วันที่คุณครูทุกคนมีความสุข ความยินดี ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู และมีลูกศิษย์น่ารักๆ ที่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความซาบซึ้ง ความเคารพ และความกตัญูญูที่มีต่อครู เนื่องในวันไหว้ครูนี้ [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ พานธูปเทียน และพานดอกไม้ ที่นักเรียนแต่ละห้องจัดทำขึ้นในวันนี้ที่ 10 มิถุนายน เพื่อนำมาไหว้ครูในวันรุ่งขึ้น คือ 11 มิถุนายน 2558 [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ 10 มิถุนายน 2558 : พิธีทำบุญ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 97 ปี [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ ประธานบริษัทยามากิ และประธานบริษัทไทยยามากิ เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ (9 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 1] [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ บรรยากาศการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559 - 2560) ณ ศุนย์ประสานงานการรับสมัคร และ สอบคัดเลือก นครปฐม ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ (31 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อชมภาพ]
คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ
+ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สะเต็มศึกษา [STEM = Science, Technology, Engineering, Mathmetics] เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (13 - 14 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 2]
+ โครงการหนึ่งในราชินีฯ ครั้งที่ 3 (11 - 12 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 2] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพ 3]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (10 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (10 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (9 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (9 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ โครงการยุวกุลสตรีศรีราชินีฯ ครั้งที่ 8 (6 - 8 พฤษภาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 1] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 2] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพที่ 3]
+ เรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (20 - 24 และ 27 - 30 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (9 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ รดน้ำขอพร จากท่านผู้อำนวยการจิรพร สมบูรณ์วงษ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2558 (8 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3 เมษายน 2558) และรายงานตัว (6 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายงานตัว (2 เมษายน 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ วันสุดท้ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ... วันนี้นักเรียนทุกคนมารับผลการเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ม. 6 นอกจากมารับผลการเรียนแล้ว ยังเป็นงานปัจฉิมนิเทศอีกด้วย ... มีพิธีรับมอบประกาศนียบัตร พิธีอำลาครู และตอนค่ำ การฉลอง การเรียนจบระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (31 มีนาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (29 มีนาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (28 มีนาคม 2558) [คลิกที่นี่หรือที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพ]
+ การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (20 - 24 มีนาคม 2558) [คลิกที่นี่ หรือ ที่ภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพวันแรกของการรับสมัคร] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่สองของการรับสมัคร] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่สามของการรับสมัคร] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่สี่ของการรับสมัคร] [คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบั้มภาพวันที่ห้า หรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2560 [1]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [1]

ภาพกิจกรรมราชินีบูรณะ 2559 [2]

ภาพกิจกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เว็บไซต์ www.rachineeburana.net/main

จัดทำโดย เกรียงไกร ทองชื่นจิต