การสอบสัมภาษณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 ปี พ.ศ. 2561 - 2562

Thumbnail Image Table
DSC_0001_resize
2/7/2560 15:05:52
Size (KB)  :  101 KB
DSC_0002_resize
2/7/2560 15:05:52
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0004_resize
2/7/2560 15:05:53
Size (KB)  :  167 KB
DSC_0005_resize
2/7/2560 15:05:54
Size (KB)  :  162 KB
DSC_0008_resize
2/7/2560 15:05:55
Size (KB)  :  109 KB
DSC_0012_resize
2/7/2560 15:05:56
Size (KB)  :  112 KB
DSC_0013_resize
2/7/2560 15:05:57
Size (KB)  :  218 KB
DSC_0015_resize
2/7/2560 15:05:57
Size (KB)  :  182 KB
DSC_0016_resize
2/7/2560 15:05:58
Size (KB)  :  183 KB
DSC_0017_resize
2/7/2560 15:05:59
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0018_resize
2/7/2560 15:06:00
Size (KB)  :  215 KB
DSC_0019_resize
2/7/2560 15:06:01
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0020_resize
2/7/2560 15:06:02
Size (KB)  :  200 KB
DSC_0021_resize
2/7/2560 15:06:03
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0022_resize
2/7/2560 15:06:03
Size (KB)  :  212 KB
DSC_0023_resize
2/7/2560 15:06:04
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0024_resize
2/7/2560 15:06:05
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0025_resize
2/7/2560 15:06:06
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0026_resize
2/7/2560 15:06:07
Size (KB)  :  205 KB
DSC_0027_resize
2/7/2560 15:06:08
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0028_resize
2/7/2560 15:06:09
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0029_resize
2/7/2560 15:06:10
Size (KB)  :  223 KB
DSC_0030_resize
2/7/2560 15:06:11
Size (KB)  :  200 KB
DSC_0031_resize
2/7/2560 15:06:11
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0032_resize
2/7/2560 15:06:13
Size (KB)  :  208 KB
DSC_0033_resize
2/7/2560 15:06:14
Size (KB)  :  221 KB
DSC_0034_resize
2/7/2560 15:06:15
Size (KB)  :  217 KB
DSC_0035_resize
2/7/2560 15:06:16
Size (KB)  :  222 KB
DSC_0036_resize
2/7/2560 15:06:17
Size (KB)  :  227 KB
DSC_0037_resize
2/7/2560 15:06:18
Size (KB)  :  212 KB
DSC_0038_resize
2/7/2560 15:06:19
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0039_resize
2/7/2560 15:06:20
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0040_resize
2/7/2560 15:06:21
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0041_resize
2/7/2560 15:06:21
Size (KB)  :  226 KB
DSC_0042_resize
2/7/2560 15:06:22
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0043_resize
2/7/2560 15:06:23
Size (KB)  :  238 KB
DSC_0044_resize
2/7/2560 15:06:24
Size (KB)  :  229 KB
DSC_0045_resize
2/7/2560 15:06:25
Size (KB)  :  245 KB
DSC_0046_resize
2/7/2560 15:06:26
Size (KB)  :  242 KB
DSC_0047_resize
2/7/2560 15:06:27
Size (KB)  :  177 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7