ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


รายการ OK! I Get it โดยปรียา ชุมไชโย หรือครูเคท เป็นรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวิทยุ โดยศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับนักเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน ในเรื่องต่างๆ จากการรับฟังรายการ 30 ตอน ซึ่งมีสคริปต์ประกอบรายการ หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆกับความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน