พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
คลิกดูภาพกิจกรรม