งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
คลิกดูภาพกิจกรรม