เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ส่วนพระอุระ และพระเศียร ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม คลิกดูภาพกิจกรรม