การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นักเรียนชมรมศิลปการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดละครเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วันที่ 9 สิงหาคม 2560