นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๐

นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สุริยา  ชิณณะพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีและเกียรติบัตร ประจำปี ๒๕๖๐