บรรยากาศการสอบ AFS ปี 2558

Thumbnail Image Table
DSC_0001_resize
31/5/2558 12:35:40
Size (KB)  :  182 KB
DSC_0004_resize
31/5/2558 12:35:40
Size (KB)  :  217 KB
DSC_0006_resize
31/5/2558 12:35:40
Size (KB)  :  217 KB
DSC_0007_resize
31/5/2558 12:35:42
Size (KB)  :  191 KB
DSC_0008_resize
31/5/2558 12:35:42
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0009_resize
31/5/2558 12:35:42
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0010_resize
31/5/2558 12:35:44
Size (KB)  :  228 KB
DSC_0013_resize
31/5/2558 12:35:44
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0014_resize
31/5/2558 12:35:44
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0015_resize
31/5/2558 12:35:44
Size (KB)  :  280 KB
DSC_0017_resize
31/5/2558 12:35:46
Size (KB)  :  261 KB
DSC_0018_resize
31/5/2558 12:35:46
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0019_resize
31/5/2558 12:35:48
Size (KB)  :  218 KB
DSC_0020_resize
31/5/2558 12:35:48
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0021_resize
31/5/2558 12:35:48
Size (KB)  :  265 KB
DSC_0025_resize
31/5/2558 12:35:50
Size (KB)  :  230 KB
DSC_0027_resize
31/5/2558 12:35:50
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0028_resize
31/5/2558 12:35:50
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0030_resize
31/5/2558 12:35:50
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0031_resize
31/5/2558 12:35:52
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0032_resize
31/5/2558 12:35:52
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0033_resize
31/5/2558 12:35:54
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0034_resize
31/5/2558 12:35:54
Size (KB)  :  186 KB
DSC_0035_resize
31/5/2558 12:35:54
Size (KB)  :  200 KB
DSC_0036_resize
31/5/2558 12:35:56
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0037_resize
31/5/2558 12:35:56
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0038_resize
31/5/2558 12:35:56
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0039_resize
31/5/2558 12:35:58
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0040_resize
31/5/2558 12:35:58
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0041_resize
31/5/2558 12:35:58
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0043_resize
31/5/2558 12:36:00
Size (KB)  :  180 KB
DSC_0044_resize
31/5/2558 12:36:00
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0046_resize
31/5/2558 12:36:00
Size (KB)  :  177 KB
DSC_0048_resize
31/5/2558 12:36:02
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0049_resize
31/5/2558 12:36:02
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0050_resize
31/5/2558 12:36:04
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0052_resize
31/5/2558 12:36:04
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0053_resize
31/5/2558 12:36:04
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0054_resize
31/5/2558 12:36:06
Size (KB)  :  165 KB
DSC_0055_resize
31/5/2558 12:36:06
Size (KB)  :  235 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10