การสอบสัมภาษณ์นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 56 ปี 2559

DSC_0002_resize
26/6/2559 14:35:52
Size (KB)  :  186 KB
DSC_0003_resize
26/6/2559 14:35:52
Size (KB)  :  170 KB
DSC_0006_resize
26/6/2559 14:35:52
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0007_resize
26/6/2559 14:35:53
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0008_resize
26/6/2559 14:35:53
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0010_resize
26/6/2559 14:35:53
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0011_resize
26/6/2559 14:35:54
Size (KB)  :  200 KB
DSC_0012_resize
26/6/2559 14:35:54
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0013_resize
26/6/2559 14:35:54
Size (KB)  :  167 KB
DSC_0014_resize
26/6/2559 14:35:55
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0015_resize
26/6/2559 14:35:55
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0016_resize
26/6/2559 14:35:55
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0017_resize
26/6/2559 14:35:55
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0018_resize
26/6/2559 14:35:56
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0019_resize
26/6/2559 14:35:56
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0020_resize
26/6/2559 14:35:56
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0022_resize
26/6/2559 14:35:57
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0023_resize
26/6/2559 14:35:57
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0024_resize
26/6/2559 14:35:57
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0025_resize
26/6/2559 14:35:57
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0026_resize
26/6/2559 14:35:58
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0027_resize
26/6/2559 14:35:58
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0028_resize
26/6/2559 14:35:58
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0029_resize
26/6/2559 14:35:59
Size (KB)  :  208 KB
DSC_0030_resize
26/6/2559 14:35:59
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0031_resize
26/6/2559 14:35:59
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0032_resize
26/6/2559 14:35:59
Size (KB)  :  202 KB
DSC_0033_resize
26/6/2559 14:36:00
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0034_resize
26/6/2559 14:36:00
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0035_resize
26/6/2559 14:36:00
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0036_resize
26/6/2559 14:36:00
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0037_resize
26/6/2559 14:36:01
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0038_resize
26/6/2559 14:36:01
Size (KB)  :  188 KB
DSC_0040_resize
26/6/2559 14:36:01
Size (KB)  :  198 KB
DSC_0041_resize
26/6/2559 14:36:01
Size (KB)  :  180 KB
DSC_0042_resize
26/6/2559 14:36:02
Size (KB)  :  183 KB
DSC_0043_resize
26/6/2559 14:36:02
Size (KB)  :  202 KB
DSC_0044_resize
26/6/2559 14:36:02
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0046_resize
26/6/2559 14:36:02
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0047_resize
26/6/2559 14:36:03
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0048_resize
26/6/2559 14:36:03
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0049_resize
26/6/2559 14:36:03
Size (KB)  :  198 KB
DSC_0050_resize
26/6/2559 14:36:04
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0051_resize
26/6/2559 14:36:04
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0052_resize
26/6/2559 14:36:04
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0053_resize
26/6/2559 14:36:04
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0054_resize
26/6/2559 14:36:05
Size (KB)  :  212 KB
DSC_0055_resize
26/6/2559 14:36:05
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0056_resize
26/6/2559 14:36:05
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0057_resize
26/6/2559 14:36:05
Size (KB)  :  217 KB
DSC_0058_resize
26/6/2559 14:36:06
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0059_resize
26/6/2559 14:36:06
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0060_resize
26/6/2559 14:36:06
Size (KB)  :  221 KB
DSC_0061_resize
26/6/2559 14:36:06
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0062_resize
26/6/2559 14:36:07
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0064_resize
26/6/2559 14:36:07
Size (KB)  :  180 KB
DSC_0065_resize
26/6/2559 14:36:07
Size (KB)  :  218 KB
DSC_0066_resize
26/6/2559 14:36:08
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0067_resize
26/6/2559 14:36:08
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0068_resize
26/6/2559 14:36:08
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0069_resize
26/6/2559 14:36:08
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0070_resize
26/6/2559 14:36:09
Size (KB)  :  191 KB
DSC_0071_resize
26/6/2559 14:36:09
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0072_resize
26/6/2559 14:36:09
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0075_resize
26/6/2559 14:36:10
Size (KB)  :  174 KB
DSC_0076_resize
26/6/2559 14:36:10
Size (KB)  :  202 KB
DSC_0077_resize
26/6/2559 14:36:10
Size (KB)  :  131 KB
DSC_0079_resize
26/6/2559 14:36:10
Size (KB)  :  163 KB
DSC_0082_resize
26/6/2559 14:36:11
Size (KB)  :  234 KB
DSC_0083_resize
26/6/2559 14:36:11
Size (KB)  :  236 KB
DSC_0084_resize
26/6/2559 14:36:11
Size (KB)  :  235 KB
DSC_0085_resize
26/6/2559 14:36:11
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0086_resize
26/6/2559 14:36:12
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0087_resize
26/6/2559 14:36:12
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0089_resize
26/6/2559 14:36:12
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0091_resize
26/6/2559 14:36:13
Size (KB)  :  175 KB
DSC_0092_resize
26/6/2559 14:36:13
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0093_resize
26/6/2559 14:36:13
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0094_resize
26/6/2559 14:36:13
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0095_resize
26/6/2559 14:36:14
Size (KB)  :  177 KB
Pages:     1 2 3 4 5