ศึกษาดูงานการจัดการ การเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2559

DSC_0933_resize
7/7/2559 9:40:22
Size (KB)  :  153 KB
DSC_0934_resize
7/7/2559 9:40:22
Size (KB)  :  175 KB
DSC_0935_resize
7/7/2559 9:40:22
Size (KB)  :  186 KB
DSC_0936_resize
7/7/2559 9:40:24
Size (KB)  :  167 KB
DSC_0937_resize
7/7/2559 9:40:24
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0938_resize
7/7/2559 9:40:24
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0939_resize
7/7/2559 9:40:24
Size (KB)  :  204 KB
DSC_0940_resize
7/7/2559 9:40:24
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0941_resize
7/7/2559 9:40:26
Size (KB)  :  175 KB
DSC_0942_resize
7/7/2559 9:40:26
Size (KB)  :  162 KB
DSC_0943_resize
7/7/2559 9:40:26
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0944_resize
7/7/2559 9:40:26
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0945_resize
7/7/2559 9:40:28
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0946_resize
7/7/2559 9:40:28
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0947_resize
7/7/2559 9:40:28
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0948_resize
7/7/2559 9:40:28
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0949_resize
7/7/2559 9:40:30
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0950_resize
7/7/2559 9:40:30
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0951_resize
7/7/2559 9:40:30
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0952_resize
7/7/2559 9:40:30
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0953_resize
7/7/2559 9:40:30
Size (KB)  :  165 KB
DSC_0954_resize
7/7/2559 9:40:32
Size (KB)  :  168 KB
DSC_0955_resize
7/7/2559 9:40:32
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0956_resize
7/7/2559 9:40:32
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0957_resize
7/7/2559 9:40:32
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0958_resize
7/7/2559 9:40:34
Size (KB)  :  181 KB
DSC_0960_resize
7/7/2559 9:40:34
Size (KB)  :  176 KB
DSC_0961_resize
7/7/2559 9:40:34
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0962_resize
7/7/2559 9:40:34
Size (KB)  :  168 KB
DSC_0963_resize
7/7/2559 9:40:34
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0964_resize
7/7/2559 9:40:36
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0965_resize
7/7/2559 9:40:36
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0966_resize
7/7/2559 9:40:36
Size (KB)  :  188 KB
DSC_0967_resize
7/7/2559 9:40:36
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0968_resize
7/7/2559 9:40:38
Size (KB)  :  190 KB
DSC_0969_resize
7/7/2559 9:40:38
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0970_resize
7/7/2559 9:40:38
Size (KB)  :  182 KB
DSC_0971_resize
7/7/2559 9:40:38
Size (KB)  :  183 KB
DSC_0972_resize
7/7/2559 9:40:40
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0973_resize
7/7/2559 9:40:40
Size (KB)  :  175 KB
DSC_0974_resize
7/7/2559 9:40:40
Size (KB)  :  191 KB
DSC_0975_resize
7/7/2559 9:40:40
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0976_resize
7/7/2559 9:40:40
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0977_resize
7/7/2559 9:40:42
Size (KB)  :  186 KB
DSC_0978_resize
7/7/2559 9:40:42
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0979_resize
7/7/2559 9:40:42
Size (KB)  :  283 KB
DSC_0980_resize
7/7/2559 9:40:42
Size (KB)  :  272 KB
DSC_0981_resize
7/7/2559 9:40:44
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0982_resize
7/7/2559 9:40:44
Size (KB)  :  223 KB
DSC_0983_resize
7/7/2559 9:40:44
Size (KB)  :  225 KB
DSC_0984_resize
7/7/2559 9:40:44
Size (KB)  :  215 KB
DSC_0985_resize
7/7/2559 9:40:44
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0986_resize
7/7/2559 9:40:46
Size (KB)  :  228 KB
DSC_0987_resize
7/7/2559 9:40:46
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0988_resize
7/7/2559 9:40:46
Size (KB)  :  216 KB
DSC_0989_resize
7/7/2559 9:40:46
Size (KB)  :  246 KB
DSC_0990_resize
7/7/2559 9:40:48
Size (KB)  :  240 KB
DSC_0991_resize
7/7/2559 9:40:48
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0992_resize
7/7/2559 9:40:48
Size (KB)  :  213 KB
DSC_0993_resize
7/7/2559 9:40:48
Size (KB)  :  236 KB
DSC_0994_resize
7/7/2559 9:40:48
Size (KB)  :  223 KB
DSC_0995_resize
7/7/2559 9:40:50
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0996_resize
7/7/2559 9:40:50
Size (KB)  :  204 KB
DSC_0997_resize
7/7/2559 9:40:50
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0998_resize
7/7/2559 9:40:50
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0999_resize
7/7/2559 9:40:52
Size (KB)  :  203 KB
DSC_1000_resize
7/7/2559 9:40:52
Size (KB)  :  243 KB
DSC_1001_resize
7/7/2559 9:40:52
Size (KB)  :  217 KB
DSC_1002_resize
7/7/2559 9:40:52
Size (KB)  :  177 KB
DSC_1003_resize
7/7/2559 9:40:52
Size (KB)  :  249 KB
DSC_1004_resize
7/7/2559 9:40:54
Size (KB)  :  248 KB
DSC_1005_resize
7/7/2559 9:40:54
Size (KB)  :  219 KB
DSC_1006_resize
7/7/2559 9:40:54
Size (KB)  :  183 KB
DSC_1007_resize
7/7/2559 9:40:54
Size (KB)  :  183 KB
DSC_1008_resize
7/7/2559 9:40:56
Size (KB)  :  188 KB
DSC_1009_resize
7/7/2559 9:40:56
Size (KB)  :  186 KB
DSC_1010_resize
7/7/2559 9:40:56
Size (KB)  :  191 KB
DSC_1011_resize
7/7/2559 9:40:56
Size (KB)  :  180 KB
DSC_1012_resize
7/7/2559 9:40:56
Size (KB)  :  188 KB
DSC_1013_resize
7/7/2559 9:40:58
Size (KB)  :  221 KB
Pages:     1 2 3