ศึกษาดูงานการจัดการ การเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2559

DSC_0001_resize
7/7/2559 9:43:54
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0002_resize
7/7/2559 9:43:54
Size (KB)  :  227 KB
DSC_0003_resize
7/7/2559 9:43:56
Size (KB)  :  224 KB
DSC_0004_resize
7/7/2559 9:43:56
Size (KB)  :  219 KB
DSC_0005_resize
7/7/2559 9:43:56
Size (KB)  :  232 KB
DSC_0006_resize
7/7/2559 9:43:56
Size (KB)  :  228 KB
DSC_0007_resize
7/7/2559 9:43:56
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0008_resize
7/7/2559 9:43:58
Size (KB)  :  230 KB
DSC_0009_resize
7/7/2559 9:43:58
Size (KB)  :  154 KB
DSC_0010_resize
7/7/2559 9:43:58
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0012_resize
7/7/2559 9:43:58
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0013_resize
7/7/2559 9:44:00
Size (KB)  :  218 KB
DSC_0014_resize
7/7/2559 9:44:00
Size (KB)  :  219 KB
DSC_0015_resize
7/7/2559 9:44:00
Size (KB)  :  220 KB
DSC_0016_resize
7/7/2559 9:44:00
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0017_resize
7/7/2559 9:44:00
Size (KB)  :  210 KB
DSC_0018_resize
7/7/2559 9:44:02
Size (KB)  :  173 KB
DSC_0019_resize
7/7/2559 9:44:02
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0020_resize
7/7/2559 9:44:02
Size (KB)  :  243 KB
DSC_0021_resize
7/7/2559 9:44:02
Size (KB)  :  226 KB
DSC_0022_resize
7/7/2559 9:44:04
Size (KB)  :  189 KB
DSC_0023_resize
7/7/2559 9:44:04
Size (KB)  :  198 KB
DSC_0024_resize
7/7/2559 9:44:04
Size (KB)  :  192 KB
DSC_0025_resize
7/7/2559 9:44:04
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0026_resize
7/7/2559 9:44:06
Size (KB)  :  224 KB
DSC_0027_resize
7/7/2559 9:44:06
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0028_resize
7/7/2559 9:44:06
Size (KB)  :  209 KB
DSC_0029_resize
7/7/2559 9:44:06
Size (KB)  :  212 KB
DSC_0030_resize
7/7/2559 9:44:06
Size (KB)  :  180 KB
DSC_0031_resize
7/7/2559 9:44:08
Size (KB)  :  219 KB
DSC_0032_resize
7/7/2559 9:44:08
Size (KB)  :  177 KB
DSC_0033_resize
7/7/2559 9:44:08
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0034_resize
7/7/2559 9:44:08
Size (KB)  :  205 KB
DSC_0035_resize
7/7/2559 9:44:10
Size (KB)  :  201 KB
DSC_0036_resize
7/7/2559 9:44:10
Size (KB)  :  198 KB
DSC_0037_resize
7/7/2559 9:44:10
Size (KB)  :  169 KB
DSC_0038_resize
7/7/2559 9:44:10
Size (KB)  :  195 KB
DSC_0039_resize
7/7/2559 9:44:10
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0040_resize
7/7/2559 9:44:12
Size (KB)  :  219 KB
DSC_0041_resize
7/7/2559 9:44:12
Size (KB)  :  220 KB
DSC_0042_resize
7/7/2559 9:44:12
Size (KB)  :  220 KB
DSC_0043_resize
7/7/2559 9:44:12
Size (KB)  :  197 KB
DSC_0044_resize
7/7/2559 9:44:14
Size (KB)  :  176 KB
DSC_0045_resize
7/7/2559 9:44:14
Size (KB)  :  194 KB
DSC_0046_resize
7/7/2559 9:44:14
Size (KB)  :  196 KB
DSC_0047_resize
7/7/2559 9:44:14
Size (KB)  :  222 KB
DSC_0048_resize
7/7/2559 9:44:14
Size (KB)  :  230 KB
DSC_0049_resize
7/7/2559 9:44:16
Size (KB)  :  239 KB
DSC_0050_resize
7/7/2559 9:44:16
Size (KB)  :  264 KB
DSC_0051_resize
7/7/2559 9:44:16
Size (KB)  :  246 KB
DSC_0052_resize
7/7/2559 9:44:16
Size (KB)  :  237 KB
DSC_0053_resize
7/7/2559 9:44:18
Size (KB)  :  188 KB
DSC_0054_resize
7/7/2559 9:44:18
Size (KB)  :  170 KB
DSC_0055_resize
7/7/2559 9:44:18
Size (KB)  :  184 KB
DSC_0056_resize
7/7/2559 9:44:18
Size (KB)  :  174 KB
DSC_0057_resize
7/7/2559 9:44:18
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0058_resize
7/7/2559 9:44:20
Size (KB)  :  178 KB
DSC_0059_resize
7/7/2559 9:44:20
Size (KB)  :  176 KB
DSC_0060_resize
7/7/2559 9:44:20
Size (KB)  :  175 KB
DSC_0061_resize
7/7/2559 9:44:20
Size (KB)  :  180 KB
DSC_0062_resize
7/7/2559 9:44:22
Size (KB)  :  193 KB
DSC_0063_resize
7/7/2559 9:44:22
Size (KB)  :  185 KB
DSC_0064_resize
7/7/2559 9:44:22
Size (KB)  :  205 KB
DSC_0065_resize
7/7/2559 9:44:22
Size (KB)  :  212 KB
DSC_0066_resize
7/7/2559 9:44:22
Size (KB)  :  213 KB
DSC_0067_resize
7/7/2559 9:44:24
Size (KB)  :  208 KB
DSC_0068_resize
7/7/2559 9:44:24
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0069_resize
7/7/2559 9:44:24
Size (KB)  :  211 KB
DSC_0070_resize
7/7/2559 9:44:24
Size (KB)  :  207 KB
DSC_0071_resize
7/7/2559 9:44:26
Size (KB)  :  244 KB
DSC_0072_resize
7/7/2559 9:44:26
Size (KB)  :  247 KB
DSC_0073_resize
7/7/2559 9:44:26
Size (KB)  :  239 KB
DSC_0074_resize
7/7/2559 9:44:26
Size (KB)  :  240 KB
DSC_0075_resize
7/7/2559 9:44:26
Size (KB)  :  243 KB
DSC_0076_resize
7/7/2559 9:44:28
Size (KB)  :  240 KB
DSC_0077_resize
7/7/2559 9:44:28
Size (KB)  :  240 KB
DSC_0929_resize
7/7/2559 9:40:20
Size (KB)  :  248 KB
DSC_0930_resize
7/7/2559 9:40:20
Size (KB)  :  232 KB
DSC_0931_resize
7/7/2559 9:40:20
Size (KB)  :  213 KB
DSC_0932_resize
7/7/2559 9:40:22
Size (KB)  :  194 KB
Pages:     1 2 3