+
เทคนิคการเตรียมตัวพิชิต GAT ภาษาไทย ให้ได้เต็ม 150 คะแนน โดยพี่ๆชาวราชินีบูรณะ
(คลิปโดย อ. สมหวัง เลี้ยงอำนวย : อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย) +