โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม :: Rachineeburana School

เอกสารดาวน์โหลด

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 3 เดิม) [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (น.ร. ใหม่) [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [คลิก ... ดาวน์โหลด]

ประกาศ : แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]


โรงเรียนราชินีบูรณะ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้
4. มีประสบการณ์ด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. อัตราเงินเดือน ๆ ละ 13,470 บาท
ผู้สนใจสมัครติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชินีบูรณะ ในวันและเวลาราชการ [ประกาศที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 เมษายน 2557] :
http://www8.rn.ac.th/personnel/

โรงเรียนราชินีบูรณะออนไลน์ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
แวะหาเพื่อน ... คุยกัน ... ทำการบ้าน ... [...ที่นี่...]
เข้าโรงเรียนและเรียนรู้ ... [... ที่นี่...]
[... ที่นี่...]
เคยชินกับแบบเดิม ... [... ที่นี่...]
เรียนพิเศษ ... [ ... ที่นี่...]

Click to enter to E-learning Website

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ E-learning สพฐ. โรงเรียนราชินีบูรณะ

คลิก ... เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์


คู่มือการใช้งานอินเทอร์เนต โรงเรียนราชินีบูรณะ [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บศูนย์คอมพิวเตอร์]

Adobe Reader 9.1 [คลิกที่ไอค่อน ... เพื่อดาวน์โหลด
และติดตั้ง โปรแกรม สำหรับอ่านเอกสารไฟล์นามสกุล .pdf

เมษายน 2557 : 9 เมษายน : นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 มอบตัวและลงทะเบียน เวลา 7.30 น. / 10 เมษายน : นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 มอบตัวและลงทะเบียน เวลา 7.30 น. / 21 - 25 และ 30 เมษายน : นักเรียนชั้น ม. 1 ทุกคนเรียนปรับระดับความรู้ /... โรงเรียนพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ ... / นอกจากเว็บไซต์หลักของโรงเรียนแล้ว สามารถเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆได้จากเมนูด้านล่างนี้ หรือไปที่ "หน้าหลัก" แล้วเลือกรายการจาก "เมนูหลัก" ด้านซ้าย
Official Rachineeburana School' s Facebook RN [official]
Official Rachineeburana School' s Facebook RN [unofficial]