โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม :: Rachineeburana School

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ [คลิก] ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก ต้องรายงานตัว และรับเอกสาร เพื่อการมอบตัว เวลา 9.00 น. และซื้ออุปกรณ์การเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Smart Class) [คลิก]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 [คลิก]

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

- รับสมัคร : 20 - 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- สอบคัดเลือก : 28 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
- ประกาศผลและรายงานตัว : 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
- มอบตัว : 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.

[คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด]

ใบสมัครเข้า เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนราชินีบูรณะ
ติดต่อขอรับได้ ที่ห้องวิชาการ โดยเสียค่าเอกสารชุดละ 50 บาทค่ะ

20 - 24 มีนาคม : รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ระดับชั้น ม. 4
วันแรกของการรับสมัคร (20 มีนาคม) นักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนมาสมัครเข้าชั้น ม. 1 จำนวน 276 คน (รับ 10 ห้องเรียน ประมาณ 450 คน)
และ ม. 4 จำนวน 60 คน (รับเพิ่มเติมทุกแผนการเรียนจำนวน 50 คน) [คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]
วันที่สองของการรับสมัคร (21 มีนาคม) มีนักเรียนมาสมัคร ม. 1 จำนวน 121 คน และ ม. 4 จำนวน 17 คน [คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]
วันที่สามของการรับสมัคร (22 มีนาคม) มีนักเรียนมาสมัคร ม. 1 จำนวน 95 คน และ ม. 4 จำนวน 13 คน
[คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]

วันที่สี่ของการรับสมัคร (23 มีนาคม) มีนักเรียนมาสมัคร ม. 1 จำนวน 72 คน และ ม. 4 จำนวน 25 คน
นอกจากนั้น ในวันนี้ยังมีการสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษอีกด้วย
[คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]

วันที่ห้า (วันสุดท้าย) ของการรับสมัคร (24 มีนาคม) มีนักเรียนมาสมัคร ม. 1 จำนวน 16 คน
และ ม. 4 จำนวน 21 คน
[คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]

สรุป 5 วันของการรับสมัคร มีนักเรียนมาสมัครสอบเข้าเรียนชั้น ม. 1 จำนวน 580 คน และมีนักเรียน มาสมัครสอบ เข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 จำนวน 136 คน

28 มีนาคม : สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 [คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]
29 มีนาคม : สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 [คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]
31 มีนาคม : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนชั้น ม. 1 - 6 / พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีอำลาครู และ งานปัจฉิมนิเทศ "วันนัย ... แห่งความทรงจำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 17.00 - 21.00 น. [คลิก ... ชมภาพบรรยากาศ]

กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และชำระเงินส่วนเกิน
ปีการศึกษา 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น.

10 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
17 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
21 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
23 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
28 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 เมษายน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียนส่งเสริม ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Smart Class) [คลิก]

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

[คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

- รับสมัคร : 20 - 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- สอบคัดเลือก : 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
- ประกาศผล : 3 เมษายน 2558
- รายงานตัว : 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
- มอบตัว : 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อัตราเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 และ กำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียน [คลิก]

แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เดิม) [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) [คลิก]
แนวปฏิบัติการมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิก]

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 [คลิก]
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เดิม) [คลิก]
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) [คลิก]
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิก]

ขอเชิญชวนนักเรียนราชินีบูรณะทุกคน (เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน) เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ระบบ PISA : http://pisaitems.ipst.ac.th/
และที่ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ : http://learningspace.ipst.ac.th/

เมษายน : ... เว็บไซต์หลัก www.rn.ac.th สามารถเข้าชมได้แล้ว แต่ข้อมูลต่างๆยังไม่สมบูรณ์ ส่วนเว็บย่อยทั้งหมด อดใจรออีกสักนิดนะครับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์สำรอง www.rachineeburana.net
Official Rachineeburana School' s Facebook RN