@ 1 - 24 มีนาคม 2559 : - แจกใบสมัคร (และรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม 2559) นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           @ 5 และ 6 มีนาคม 2559 : - สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (5 มีนาคม) และปีที่ 4 (6 มีนาคม) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559

           @ 23 มีนาคม 2559 : - สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

           @ 25 มีนาคม 2559 : - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

           @ 26 - 27 มีนาคม 2559 : - สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (26 มีนาคม 2559) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (27 มีนาคม 2559)

           @ 2 เมษายน 2559 : - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1

           @ 3 เมษายน 2559 : - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4

           @ 9 เมษายน 2559 : - วันมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 ทีผ่านการสอบคัดเลือก

           @ 10 เมษายน 2559 : - วันมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 4 ทีผ่านการสอบคัดเลือก

           # โรงเรียนราชินีบูรณะที่วิกิพีเดีย [คลิก]

           # งานสารสนเทศ โรงเรียนราชินีบูรณะ ที่เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. [คลิก]

           # 10 เรื่องควรรู้ "ร.ร. ราชินีบูรณะ" [คลิก]

           # Rachineeburana School (École) (เว็บเพจเฟสบุค โรงเรียนราชินีบูรณะ โดย อ. เกรียงไกร) [คลิก]

           # Rachineeburana School (Lycée) (เฟสบุคส่วนตัว เพื่อโรงเรียนราชินีบูรณะ โดย ... ) [คลิก]

           # Rachineeburana School (Communauté) (เฟสบุคส่วนตัว เพื่อโรงเรียนราชินีบูรณะ โดย ชมรมคนรัก รณ. (ศิษย์เก่า+ศิษย์ใหม่)) [คลิก]

           # Kriangkrai Thongchuenjit (Français RN) (เฟสบุคส่วนตัว เพื่อโรงเรียนราชินีบูรณะ โดย อ. เกรียงไกร) [คลิก]

           # FC rachineeburana (เฟสบุคโดยนักเรียน) [คลิก]

           # โรงเรียนราชินีบูรณะ :: Rachineeburana School (École) (เฟสบุคส่วนตัว เพื่อโรงเรียนราชินีบูรณะ โดย ... ) [คลิก]